Minggu, 27 Maret 2011

Pupuh Wirangrong

Laras:
Watekna: rasa malu akan tingkah laku sendiri
Unggal Pada diwangun    Padalisan.Pupuh 17: Wirangrong

Barudak mangka ngalarti
Ulah rek kadalon-dalon
Enggon-enggon nungtut elmu
Mangka getol mangka tigin
Pibekeleun sarerea
Modal bakti ka nagara

Panambih:

He barudak mangka ngarti
Ulah rek kadalon-dalon
Nungtut elmu jeung pangarti
Masing rajin soson-soson
Pibekeleun hirup tandang
Modal bakti ka nagara
Lemah cai anu urang
Perlu dijaga dibela

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Entri Terbaru