Minggu, 27 Maret 2011

Pupuh Juru Demung

Laras: Pelog Liwu
Watek: kabingungan
1 Pada = lisanPupuh 7: Jurudemung

Mungguh nu hirup di dunya
Ku kersaning anu agung
Geus pinasti panggih
Jeung dua rupa perkara
Senang paselang jeung bingung

Panambih:

Mungguh hirup di alam dunya
Ku kersaning anu agung
Geus pinasti bakal panggih
Suka bungah jeung kasedih
Dua rupa nu tumiba
Sakabeh jalma di dunya
Senang patumbu jeung bingung
Eta geus tangtu kasorang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Entri Terbaru